نانوالکتروشیمی Nanoelectrochemistry tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir 2020-07-31T00:10:01+01:00 mihanblog.com ارتقاء رتبه (Rank) ایران به رده ششم دنیا درحوزه فناوری نانو در سال ۱۳۹۵ (آبان ماه) - نوامبر 2016 2016-11-18T08:18:02+01:00 2016-11-18T08:18:02+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/22 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در آخرین رده بندی کشور های جهان در حوزه فناوری نانو که در نوامبر 2016 (آبان ۱۳۹۵) صورت پذیرفته است و بر اساس شاخصه چاپ مقالات در حوزه فناوری نانو، جمهوری اسلامی ایران با چاپ ۶۱۵۱ مقاله تا نوامبر 2016 در رتبه ششم دنیا و بالاتر از ژاپنُ فرانسه و انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و روسیه قرار گرفته است. رتبه های اول تا سوم به ترتیب متعلق به کشور های چین، آمریکا و هندوستان می باشد. ضمنا بر این اساس ایران در این حوزه در خاورمیانه رتبه اول و در بین کشورهای آسیایی رتیه چهارم ر Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

در آخرین رده بندی کشور های جهان در حوزه فناوری نانو که در نوامبر 2016 (آبان ۱۳۹۵) صورت پذیرفته است و بر اساس شاخصه چاپ مقالات در حوزه فناوری نانو، جمهوری اسلامی ایران با چاپ ۶۱۵۱ مقاله تا نوامبر 2016 در رتبه ششم دنیا و بالاتر از ژاپنُ فرانسه و انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و روسیه قرار گرفته است. رتبه های اول تا سوم به ترتیب متعلق به کشور های چین، آمریکا و هندوستان می باشد. ضمنا بر این اساس ایران در این حوزه در خاورمیانه رتبه اول و در بین کشورهای آسیایی رتیه چهارم را کسب نموده است. ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به جامعه علمی کشور و تمامی علاقمندان علم و فناوری، برای آگاهی بیشتر و آشنایی با دیگر شاخصه های مورد ارزیابی می توانند به پایگاه مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو به آدرس زیر مراجعه نمایند.

  http://statnano.com/index.php?lang=1]]>
اندازه گیری ولتامتری استامینوفن، آسپرین و کافئین توسط الکترودهای اصلاح شده بر پایه گرافن و کربن نانوتیوب 2016-06-01T18:40:24+01:00 2016-06-01T18:40:24+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/21 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری دو مقاله زیر اخیرا توسط مدیر وبلاگ جهت اندازه گیری ولتامتری استامینوفن، آسپرین و کافئین به کمک الکترودهای اصلاح شده بر پایه نانوکامپوزیت های گرافن و کربن نانوتیوب و پلیمر رسانای پلی 4 ونیل پیریدین به چاپ رسیده است. این نانو حسگرها از حساسیت بالایی برای اندازه گیری این داروها برخوردارند. R. M.A.Tehrani, H. Ghadimi, Sensitive voltammetric determination of acetaminophen at poly(4-vinyl pyridine)/graphene composite modified electrode, Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 3 (2016) 111-1 دو مقاله زیر اخیرا توسط مدیر وبلاگ جهت اندازه گیری ولتامتری استامینوفن، آسپرین و کافئین به کمک الکترودهای اصلاح شده بر پایه نانوکامپوزیت های گرافن و کربن نانوتیوب و پلیمر رسانای پلی 4 ونیل پیریدین به چاپ رسیده است. این نانو حسگرها از حساسیت بالایی برای اندازه گیری این داروها برخوردارند.


R. M.A.Tehrani, H. Ghadimi, Sensitive voltammetric determination of acetaminophen at poly(4-vinyl pyridine)/graphene composite modified electrode, Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 3 (2016) 111-121. (Iranian Chemical Society, ISC citation)


H. Ghadimi, R. M.A.Tehrani, W. J. Basirun, Electrochemical determination of aspirin and caffeine at MWCNTs-poly-4-vinylpyridine composite modified electrode, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (2016, in press). (Elsevier, ISI citation, IF 3.0), Q1

]]>
ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی جدید اندازه گیری داروی ضد سرطان متوترکسات، Methotrexate 2015-11-27T07:24:13+01:00 2015-11-27T07:24:13+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/20 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در این مطالعه که توسط مدیر وبلاگ و همکاران به تازگی انجام شده، نانوحسگری بر پایه نانوکامپوزیت گرافن دوپ شده با نیتروژن و آلیاژ دوفلزی پالادیوم نقره ساخته شده و کاربرد آن برای اندازه گیری ولتامتری داروی ضد سرطان Methotrexate  بررسی گردید. جزییات این مطالعه در ژرنال RSC Advances قابل دسترس می باشد. Nanocomposites of nitrogen-doped graphene decorated with a palladium silver bimetallic alloy for use as a biosensor for methotrexate detectionH. Ghadimi, B.N.Tabrizi, P. M. Nia, W.J. Ba در این مطالعه که توسط مدیر وبلاگ و همکاران به تازگی انجام شده، نانوحسگری بر پایه نانوکامپوزیت گرافن دوپ شده با نیتروژن و آلیاژ دوفلزی پالادیوم نقره ساخته شده و کاربرد آن برای اندازه گیری ولتامتری داروی ضد سرطان Methotrexate  بررسی گردید. جزییات این مطالعه در ژرنال RSC Advances قابل دسترس می باشد.

Nanocomposites of nitrogen-doped graphene decorated with a palladium silver bimetallic alloy for use as a biosensor for methotrexate detection

H. Ghadimi, B.N.Tabrizi, P. M. Nia, W.J. Basirun, Ramin M. A.Tehrani and F. Lorestani

RSC Advances
, 5 (2015) 99555
]]>
ارتقاء رتبه (Rank) ایران به رده هفتم دنیا در حوزه فناوری نانو در سال 2014 2014-12-11T16:19:42+01:00 2014-12-11T16:19:42+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/19 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در آخرین رده بندی کشور های جهان در حوزه فناوری نانو که در اواخر سال 2014 (آذر 1393) صورت پذیرفته است و بر اساس شاخصه چاپ مقالات در حوزه فناوری نانو، جمهوری اسلامی ایران با چاپ 4555 مقاله در سال 2014 در رتبه هفتم دنیا و بالاتر از فرانسه، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و تایوان قرار گرفت. رتبه های اول تا سوم به ترتیب متعلق به کشور های چین، آمریکا و هندوستان می باشد. ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به جامعه علمی کشور و تمامی علاقمندان علم و فناوری، برای آگاهی بیشتر و آشنایی با دیگر در آخرین رده بندی کشور های جهان در حوزه فناوری نانو که در اواخر سال 2014 (آذر 1393) صورت پذیرفته است و بر اساس شاخصه چاپ مقالات در حوزه فناوری نانو، جمهوری اسلامی ایران با چاپ 4555 مقاله در سال 2014 در رتبه هفتم دنیا و بالاتر از فرانسه، انگلستان، اسپانیا، ایتالیا و تایوان قرار گرفت. رتبه های اول تا سوم به ترتیب متعلق به کشور های چین، آمریکا و هندوستان می باشد. ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به جامعه علمی کشور و تمامی علاقمندان علم و فناوری، برای آگاهی بیشتر و آشنایی با دیگر شاخصه های مورد ارزیابی می توانند به پایگاه مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو به آدرس زیر مراجعه نمایند.  http://statnano.com/index.php?lang=1
]]>
نانوحسگر بدون آنزیمی جدید برای اندازه گیری گلوکز بر پایه نانوکامپوزیت گرافن/روتنیوم اکسید 2014-12-11T15:28:12+01:00 2014-12-11T15:28:12+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/18 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مطالعه جدیدی در زمینه ساخت و شناسایی نانو حسگر بدون آنزیمی گلوکز بر پایه نانوکامپوزیت متشکل از  صفحات گرافن و روتنیوم اکسید تحت عنوان زیر انجام گرفته است:A Nonenzymatic Amperometric Glucose Sensor Based on a RuO2/Graphene Sheet Composite Electrode  Ramin M.A.Tehrani*,  Somayeh BeyzaviDepartment of Chemistry, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, 18155-144, Tehran, Iranدر این تحقیق برای نخستین بار، اندازه گیری گلوکز مطالعه جدیدی در زمینه ساخت و شناسایی نانو حسگر بدون آنزیمی گلوکز بر پایه نانوکامپوزیت متشکل از  صفحات گرافن و روتنیوم اکسید تحت عنوان زیر انجام گرفته است:
A Nonenzymatic Amperometric Glucose Sensor Based on a RuO2/Graphene Sheet Composite Electrode
 

Ramin M.A.Tehrani*,  Somayeh Beyzavi

Department of Chemistry, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, 18155-144, Tehran, Iran

در این تحقیق برای نخستین بار، اندازه گیری گلوکز در یک محیط قلیایی و در نمونه های آزمایشگاهی و کلینیکی توسظ روش آمپرومتری و به کمک الکترود خمیری اصلاخ شده کربنی با نانوکامپوزیت RuO2/Graphene اندازه گیری شده و پارامترهای موٍثر در این اندازه گیری مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق در توسط ناشر MYU کشور ژاپن با آدرس زیر به چاپ رسیده است.
 
Sensors and Materials 26 (2014) 678–692
]]>
کارگاه های مقاله نویسی ISI، آشنایی با نحوه ارزیابی مقالات و مجلات ISI، نحوه داوری ،نحوه پاسخگویی به داور و سرقت علمی (Plagiarism) 2014-05-16T18:13:56+01:00 2014-05-16T18:13:56+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/17 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مدیریت وبلاگ آمادگی دارد در زمینه برگزاری کارگاه های مقاله نویسی ISI، آشنایی با نحوه ارزیابی مقالات و مجلات ISI، نحوه ثبت نام مقاله، نحوه داوری و پاسخ به داوری و همچنین آشنایی با معقوله سرقت علمی(Plagiarism) و انواع آن،خدمات مشاوره ای یا کارگاههای آموزشی برای مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و دیگر علاقه مندان ارایه نماید. مدیریت وبلاگ آمادگی دارد در زمینه برگزاری کارگاه های مقاله نویسی ISI، آشنایی با نحوه ارزیابی مقالات و مجلات ISI، نحوه ثبت نام مقاله، نحوه داوری و پاسخ به داوری و همچنین آشنایی با معقوله سرقت علمی(Plagiarism) و انواع آن،خدمات مشاوره ای یا کارگاههای آموزشی برای مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و دیگر علاقه مندان ارایه نماید.
]]>
ارتقاء رتبه (Rank) ایران به رده هشتم دنیا در حوزه فناوری نانو در سال 2013 2013-10-07T16:23:00+01:00 2013-10-07T16:23:00+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/16 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در آخرین رده بندی کشور های جهان در حوزه فناوری نانو که در June 2014 صورت پذیرفته است و بر اساس شاخصه چاپ مقالات در حوزه فناوری نانو، ایران با چاپ 4580 مقاله در سال 2013 در رتبه هشتم دنیا و بالاتر از انگلستان، اسپانیا، تایوان و ایتالیا قرار گرفت. رتبه های اول تا سوم به ترتیب متعلق به کشور های چین، آمریکا و هندوستان می باشد. علاقمندان برای آگاهی بیشتر و آشنایی با دیگر شاخصه های مورد ارزیابی می توانند به پایگاه مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو به آدرس زیر مراجعه نمایند.  http: در آخرین رده بندی کشور های جهان در حوزه فناوری نانو که در June 2014 صورت پذیرفته است و بر اساس شاخصه چاپ مقالات در حوزه فناوری نانو، ایران با چاپ 4580 مقاله در سال 2013 در رتبه هشتم دنیا و بالاتر از انگلستان، اسپانیا، تایوان و ایتالیا قرار گرفت. رتبه های اول تا سوم به ترتیب متعلق به کشور های چین، آمریکا و هندوستان می باشد. علاقمندان برای آگاهی بیشتر و آشنایی با دیگر شاخصه های مورد ارزیابی می توانند به پایگاه مدیریت بانک اطلاعات شاخص های فناوری نانو به آدرس زیر مراجعه نمایند. 
http://statnano.com/index.php?lang=1

]]>
میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی با وضوح بالا (HR-SECM) ابزاری دقیق برای مطالعه سلول های زنده 2013-01-14T17:19:52+01:00 2013-01-14T17:19:52+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/15 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری High Resolution Scanning Electrochemical Microscopy, HR-SECMابزاری دقیق برای محققین علوم زیستیبه کمک میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی با وضوح بالا (HR-SECM)  و  با تلفیق آن به میکروسکوپ هدایتی یونی روبشی (SICM) می توان توپوگرافی و نقشه سلول های زنده (living cell) را بدون نیاز به تماس و برچسب گذاری (non-contact and label free) و بدور از محدودیت های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)  یعنی بدون نیاز به خشک کردن (حذف آب) و ثابت نگه داشتن نمونه، از سلول های زنده با وضوح بالا تصویر بردا High Resolution Scanning Electrochemical Microscopy, HR-SECM

ابزاری دقیق برای محققین علوم زیستی


به کمک میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی با وضوح بالا (HR-SECM)  و  با تلفیق آن به میکروسکوپ هدایتی یونی روبشی (SICM) می توان توپوگرافی و نقشه سلول های زنده (living cell) را بدون نیاز به تماس و برچسب گذاری (non-contact and label free) و بدور از محدودیت های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)  یعنی بدون نیاز به خشک کردن (حذف آب) و ثابت نگه داشتن نمونه، از سلول های زنده با وضوح بالا تصویر برداری نمود.


در مقاله مروری زیر می توان پیشرفت های انجام شده در بین سالهای 1980 تا 2012 بویژه 5 سال اخیر در این زمینه و بطور مشخص در خصوص تصویر برداری با وضوح بالا از سلول های زنده بر روی بستر های نانو مقیاس را مطالعه نمود.    

Recent advances in high resolution scanning electrochemical microscopy of living cells- A Review

Bergner et al., Analytica Chimica Acta, 2013  
]]>
اندازه گیری داروی پاراستامول (استامینوفن) به کمک نانو سنسور ساخته شده بر پایه الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با کامپوزیت کربن نانوتیوب/P4VP 2012-12-22T06:38:31+01:00 2012-12-22T06:38:31+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/14 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری Sensitive Voltammetric Determination of Paracetamolby Poly(4-Vinylpyridine)/Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon ElectrodeHanieh Ghadimi, Ramin M.A.Tehrani, Sulaiman Ab Ghani دراین مطالعه به کمک روش های ولتامتری و به کمک الکترود کربن شیشه ای (GC) اصلاح شده به کمک کامپوزیت کربن نانوتیوب/پلی 4 ونیل پیریدین (P4VP) داروی پاراستامول (استامینوفن) در محیط بافریpH= 7  مورد شناسایی و اندازه گیری قرار گرفت و سپس نانو سنسور فوق برای اندازه گیر
Sensitive Voltammetric Determination of Paracetamol
by Poly(4-Vinylpyridine)/Multiwalled
Carbon Nanotubes
Modified Glassy Carbon Electrode

Hanieh Ghadimi, Ramin M.A.Tehrani, Sulaiman Ab Ghani


دراین مطالعه به کمک روش های ولتامتری و به کمک الکترود کربن شیشه ای (GC) اصلاح شده به کمک کامپوزیت کربن نانوتیوب/پلی 4 ونیل پیریدین (P4VP) داروی پاراستامول (استامینوفن) در محیط بافریpH= 7  مورد شناسایی و اندازه گیری قرار گرفت و سپس نانو سنسور فوق برای اندازه گیری این دارو درنمونه قرص های پاراستامول بکار برده شد.

نتایج این تحقیق در ژرنال Analytica Chimica Acta به چاپ رسیده است.

 

]]>
ساخت نانو سنسوری بر پایه کامپوزیت گرافن/P4VP به منظور اندازه گیری دی هیدروکسی بنزنها (هیدروکینون و کتکول)در نمونه های محیط زیستی 2012-12-11T20:01:05+01:00 2012-12-11T20:01:05+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/13 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری Electrochemical Studies of Two Diphenols Isomers at Graphene Nanosheet–Poly(4-vinyl pyridine) Composite Modified ElectrodeRamin M.A.Tehrani, Hanieh Ghadimi, Sulaiman Ab Ghaniدراین مطالعه به کمک روش ولتامتری و به کمک الکترود GC اصلاح شده به کمک کامپوزیت گرافن/پلی 4 ونیل پیریدین (P4VP) دو ایزومراز دی هیدروکسی بنزن ها (کتکول و هیدروکینون) مورد شناسایی و اندازه گیری قرار می گیرد و سپس نانو سنسور فوق برای اندازه گیری این ترکیبات در نمونه های محیط زیستی بکار گرفته می شود.نتایج ای Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
Electrochemical Studies of Two Diphenols Isomers at Graphene Nanosheet–Poly(4-vinyl pyridine) Composite Modified Electrode

Ramin M.A.Tehrani, Hanieh Ghadimi, Sulaiman Ab Ghani

دراین مطالعه به کمک روش ولتامتری و به کمک الکترود GC اصلاح شده به کمک کامپوزیت گرافن/پلی 4 ونیل پیریدین (P4VP) دو ایزومراز دی هیدروکسی بنزن ها (کتکول و هیدروکینون) مورد شناسایی و اندازه گیری قرار می گیرد و سپس نانو سنسور فوق برای اندازه گیری این ترکیبات در نمونه های محیط زیستی بکار گرفته می شود.
نتایج این تحقیق در ژرنال  
  Sensors and Actuators: B Chemical جلد 177 سال 2013 صفحه 612 تا 619 به چاپ رسیده است.
]]>
لیست مقالات (ISI (wos مدیر وبلاگ در زمینه شیمی جاذب ها و نانو الکتروشیمی 2012-12-11T19:53:55+01:00 2012-12-11T19:53:55+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/12 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری R. M.A.Tehrani, A.A. Salari, The Study of Dehumidifying Carbon  Monoxide and Ammonia Adsorption by Iranian Natural Clinoptilolite Zeolite, Applied Surface Science 252 (2005) 866-70. (Elsevier, ISI citation, IF 2.103), Q2   R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, The Electrocodeposition of Nanocrystalline Single Phase γ-Zn3Ni Alloy on Composite Graphite, Journal of the Electrochemical Society 155 (2008) K199-204. (ECS, USA, ISI citation, IF 2.241), Q2 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

R. M.A.Tehrani, A.A. Salari, The Study of Dehumidifying Carbon  Monoxide and Ammonia Adsorption by Iranian Natural Clinoptilolite Zeolite, Applied Surface Science 252 (2005) 866-70. (Elsevier, ISI citation, IF 2.103), Q2

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, The Electrocodeposition of Nanocrystalline Single Phase γ-Zn3Ni Alloy on Composite Graphite, Journal of the Electrochemical Society 155 (2008) K199-204. (ECS, USA, ISI citation, IF 2.241), Q2

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, The Hexagonal Close-Packed Nickel Nanocrystals Prepared by Fast Scan Voltammetry, Journal of Colloid and Interface Science 339 (2009) 125-132. (Elsevier, ISI citation, IF 3.070), Q2

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, The Nanocrystalline Nickel with Catalytic Properties on Methanol Oxidation in Alkaline Medium, Fuel Cells 9 (2009) 579-587. (Wiley-VCH, ISI citation, IF 3.149), Q1

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, Erratum to the Nanocrystalline Nickel with Catalytic Properties on Methanol Oxidation in Alkaline Medium, Fuel Cells 9 (2009) 760-761. (Wiley-VCH, ISI citation, IF 3.149), Q1

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, Voltammetric Analysis of Uric Acid by Zinc-Nickel Nanoalloy Coated Composite Graphite, Sensors and Actuators: B Chemical 145 (2010) 20-24. (Elsevier, ISI citation, IF 3.898), Q1

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, Electrocatalysis of Free Glycerol at Nanonickel Modified Graphite Electrode and its Determination in Biodiesel, Electrochimica Acta 70 (2012) 153-157. (Elsevier, ISI citation, IF 3.832), Q1

 

R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, MWCNT-Ruthenium Oxide Composite Paste Electrode as Non-Enzymatic Glucose Sensor, Biosensors and Bioelectronics 38 (2012) 278-283. (Elsevier, ISI citation, IF 5.602), Q1

 

R. M.A.Tehrani, H. Ghadimi, S. Ab Ghani, Electrochemical Studies of Two Diphenols Isomers at Graphene Nanosheet–Poly(4-vinyl pyridine) Composite Modified Electrode. Sensors and Actuators: B Chemical  177 (2013) 612-619. (Elsevier, ISI citation, IF 3.898), Q1


H. Ghadimi, R. M.A.Tehrani, S. Ab Ghani, Sensitive Voltammetric Determination of Paracetamol by Poly(4-vinyl pyridine)/Multiwalled Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode. Analytica Chimica Acta  765 (2013) 70-76.  (Elsevier, ISI citation, IF 4.55), Q1


R. M.A.Tehrani, S. Beyzavi, A Nonenzymatic Amperometric Glucose Sensor Based on a RuO2/Graphene Sheet Composite Electrode, Sensors and Materials 26 (2014) 687-698. (MYU, Japan, ISI citation, IF 0.47), Q3


H. Ghadimi, B. Nasiri-Tabrizi, P. M. Nia, W. J. Basirun, R. M.A.Tehrani and F. Lorestani, Nanocomposites of nitrogen-doped graphene decorated with a palladium silver bimetallic alloy for use as a biosensor for methotrexate detection, RSC Advances 5 (2015) 99555- 99565. (RSC, ISI citation, IF 3.84), Q1

]]>
نانو بیوحسگر جدید گلوکز بدون استفاده از آنزیم 2012-08-22T16:15:15+01:00 2012-08-22T16:15:15+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/10 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مطالعه جدیدی در زمینه ساخت نانو بیوحسگر جدید گلوکز بدون استفاده از آنزیم تحت عنوان:MWCNT-Ruthenium Oxide Composite Paste Electrode as Non-enzymatic Glucose Sensor Ramin M.A.Tehrani* , Sulaiman Ab Ghaniدر ژرنال  Biosensors and Bioelectronics  38 (2012) 278–283با ضریب تاثیر (IF  5.6 ) به چاپ رسید.             
مطالعه جدیدی در زمینه ساخت نانو بیوحسگر جدید گلوکز بدون استفاده از آنزیم تحت عنوان:
MWCNT-Ruthenium Oxide Composite Paste Electrode as Non-enzymatic Glucose Sensor
 
Ramin M.A.Tehrani* , Sulaiman Ab Ghani


در ژرنال 
Biosensors and Bioelectronics  38 (2012) 278–283
با ضریب تاثیر (IF  5.6 ) به چاپ رسید.          

  
]]>
Nickel Nanosensor for Free Glycerol in Biodiesel 2012-08-22T16:09:47+01:00 2012-08-22T16:09:47+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/9 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تحقیق جدید مدیر سایت بر روی ساخت نانوحسگر اندازه گیری گلیسرول در بیودیزل:  Measurement of Free Glycerol in Biodiesel Samples by Electrochemical NanosensorsTEHRAN (INIC)- Researchers at Shahr-e Rey Branch of Islamic Azad University in Iran and the Universiti Sains Malaysia (USM) succeeded in the concurrent production of glycerol nanosensor and a high-quality anode to be used in alcoholic fuel cells with desirable efficiency and stability تحقیق جدید مدیر سایت بر روی ساخت نانوحسگر اندازه گیری گلیسرول در بیودیزل: 

Measurement of Free Glycerol in Biodiesel Samples by Electrochemical NanosensorsTEHRAN (INIC)- Researchers at Shahr-e Rey Branch of Islamic Azad University in Iran and the Universiti Sains Malaysia (USM) succeeded in the concurrent production of glycerol nanosensor and a high-quality anode to be used in alcoholic fuel cells with desirable efficiency and stability

]]>
ساخت نانوحسگری برای خالص‌سازی سوخت پاك بیودیزل 2012-08-22T15:52:48+01:00 2012-08-22T15:52:48+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/7 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری و دانشگاه علوم مالزی با ارائه روشی برای سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات نیکل و اصلاح سطح الکترود گرافیت کامپوزیتی با این نانوذرات به کمک روش ولتامتری، موفق به ساخت همزمان نانوحسگر گلیسرول و یک آند با کیفیت جهت استفاده در پیل‌های سوختی الکلی با بازدهی و پایداری مطلوب شدند. گلیسرول آزاد به عنوان محصول فرعی، یکی از مهمترین ناخالصی‌های همراه در سوخت غیرفسیلی و پاک بیودیزل شناخته شده است. الکترود های یون گزین جیوه و نقش پلی پیریدین و مشتقات آن به عنوان حامل یون- معرفی کتاب از مدیر وبلاگ 2011-03-20T18:05:25+01:00 2011-03-20T18:05:25+01:00 tag:http://www.nanoelectrochemistry.ir/post/6 دکتر رامین محمد علی تهرانی-دانشیارگروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدیادگارامام(ره) شهرری ،دکتری تخصصی در رشته شیمی تجزیه گرایش نانوالکتروشیمی از وزارت علوم تحقیقات و فن آوری کتاب زیر در زمینه "الکترود های یون گزین جیوه و نقش پلی پیریدین و مشتقات آن به عنوان حامل یون " اخیرا توسط مدیر وبلاگ و همکاران به زبان انگلیسی نوشته و  چاپ شده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آمازون (Amazon.com )مراجعه کنید. MERCURY ION SELECTIVE ELECTRODES: Polypyridine Derivatives as Ionophores, VDM, UK-Germany, 2010       کتاب زیر در زمینه "الکترود های یون گزین جیوه و نقش پلی پیریدین و مشتقات آن به عنوان حامل یون " اخیرا توسط مدیر وبلاگ و همکاران به زبان انگلیسی نوشته و  چاپ شده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آمازون (Amazon.com )مراجعه کنید.

MERCURY ION SELECTIVE ELECTRODES: Polypyridine Derivatives as Ionophores, VDM, UK-Germany, 2010

 

 

 

]]>